Angående postkasser og brev fra Posten

Postkasser

Styret har nå vært i kontakt med Posten ang brevet med krav om å sette opp samlestativ for postkasser. Vi har blitt enige om det er mest hensiktsmessig at Velforeningen tar styringen på dette, for å sikre en helhetlig løsning, så vi ber om at dere ikke begynner å sette opp noen egne samlestativløsninger ennå.

Vi kommer til å ta en diskusjon og beslutning på årsmøtet 24.april hvordan vi ønsker å løse dette og hvem som skal ta regningen. Men dere naboer må selv være med og komme med forslag til hvor disse samlestativene skal stå i deres lokalområde.

En del av diskusjonen vil bli hva slags type samlestativ vi skal benytte, og om vi skal i fellesskap kjøpe inn nye og like postkasser til alle, eller om vi skal flytte våre eksisterende postkasser.

Vi har nå fått en ny frist av Posten til 4.juni for å få flyttet postkassene. Det betyr at vi må gå i gang med evt bestillinger og planer så snart vi har fått tatt en beslutning på årsmøtet.

mvh
Styret