Referat fra årsmøte 2018

Det jobbes nå med å få digitalisert alle referater og annen skriftlig korrespondanse. Oppdaterte linker og nye sider vil komme fortløpende.
Alle filer vil ligge som pdf. Under er link til referat fra årsmøte i år som du også finner under menyen «styret»-«referater»-«referater 2018».

Referat årsmøte 2018