Snømåking

Henstilling til beboerne i Nordbyhagens vel’s område:

Ikke rydd snø fra innkjørsler ut på veger og vegskulder, men legg det på egen tomt. Dette for at våre innleide snøbrøytere skal kunne få ryddet bort snø fra de veger som velet har ansvaret for.

Legges snø i vegbanen vil dette medføre ekstra kostnader for velet, som igjen kan gi økte avgifter for alle beboere.