Vis ekstra hensyn nå!

Det er flere ute som går, jogger og sykler enn normalt i disse dager. Vi henstiller derfor alle bilister og motorsyklister om å utvise ekstra forsiktighet.

Vi får dessverre inn flere meldinger om at enkelte regelrett «råkjører» inne på feltet, noe som ikke er akseptabelt. Det skal være trygt og ferdes i Nordbyhagen.
Vi repeterer at det er 30 km/t maks hastighet inne på Nordbyhagen og husk at Travebanevegen ikke er forkjørsvei.

God påske og ta vare på hverandre!

Styret