Innkalling til årsmøte 2016

Årsmøtet for Nordbyhagen Velforening 2016 vil i år bli avholdt tirsdag 19. april. Nærmere tidspunkt og sted vil bli i opplyst i innkalling som blir delt ut ca en måned før årsmøtet.

Hvis noen har saker de ønsker skal bli tatt opp på årsmøtet, vennligst meld disse sakene inn til styret innen 15. mars.

Styret har per nå nok styremedlemmer til valg, men hvis noen ønsker å bli med i styret og stille til valg som vara-representant, så er det bare å ta kontakt og melde interesse. Dette er en fin måte å kunne jobbe med enkeltsaker man ønsker å fremme i nabolaget.

Innkalling til årsmøte i Nordbyhagen Velforening 2016

Foreløpig regnskap 2015 og budsjett 2016

Årsegnskap 2015 Nordbyhagen Velforening

Årsberetning 2015-2016

Valg av styremedlemmer

mvh
Styret