Brev til kommunen om forbedring av trafikksikkerheten

brev-til-kommunen2-730

Utdrag fra brevet:

Hva vi ønsker fra Kommunen:

  • Gjennomgang av veien med fokus på de stedene som oppleves risikofylte
  • Fartsmåling av Travbanevegen på ulike steder (hvis det er behov for å påvise farten) for å få til fartsreduserende tiltak
  • Øke trafikksikkerheten for myke trafikanter, spesielt for barna, slik at det blir trygt å ferdes i området, samt at det blir en sikker skolevei gjennom flere trafikksikrende tiltak (innsnevring av vei, fortau, gangfelt/forhøyet gangfelt, skilting, flere humper etc)

Les hele brevet her!