Årsmøte 2021

Digitalt årsmøte start uke 21  (24.-31. mai)

På grunn av den nåværende smittesituasjon i kommunen og usikkerhet knyttet til status på nye smittevernsregler, vil årets møte igjen foregå digitalt via nettstedet Digitale Årsmøter. Årsmøtet vil foregå over 8 dager som sist, slik at alle har mulighet til å stemme over de forskjellige postene i sakslisten. Du kan når som helst logge deg inn og stemme for, mot eller blankt i hver sak. All stemming er anonym.
Det er altså ikke snakk om «live streaming» av årsmøtet.

Nærmere info og innkalling kommer innen utgangen av denne måned.

Styret