Referat fra styremøte med UBKS mars. 12. 2007 (pdf)

Referat årsmøte jun. 18. 2007 (pdf)

Referat styremøte sept. 7. 2007 (pdf)

Referat fra styremøte med UKBS okt. 24. 2007 (pdf)