Dagbladet og velforeningen

Som sikkert noen har fått med seg, stod det en artikkel i Dagbladet om byggingen av omsorgsboliger her på feltet mandag den 25. oktober. Dessverre var vinklingen på denne artikkelen ikke gunstig for velforeningens del, hvor det ble vektlagt verdiforringelse på boliger som hovedargument for at velforeningen er imot denne utbyggingen. Styret tok derfor affære […]Les mer

Årskontigenten 2020/2021

Vi oppfordrer alle medlemmer av Nordbyhagen velforening å kontrollere at de har betalt sine kontingenter. Sjekk om dere har fått faktura eller purring. Det er nå en uke igjen på å gjøre opp for seg fra denne meldingens dato. Deretter går fordringer til inkasso. Conecto har ansvar for gebyrer og velet kan ikke ettergi dette, […]Les mer

Brev til formannskapet i Ullensaker ifm omsorgsboliger

Til Formannsskapet Mandag 16.august var vi invitert til Rådhuset for møte med ordfører vedrørende omsorgsboligene som er foreslått på Nordbyhagen. Tilstede i møtet var Ordfører, Vara ordfører, Plan og næringssjef, Leder for regulering, Enhetsleder tildeling av tjenester innen helse og omsorg og saksbehandler av denne reguleringssaken. Fra velforeningen stilte styreleder, vara styreleder og ett styremedlem. Møtet kom i stand etter […]Les mer

Nabovarsel i saken om omsorgsboliger

Styret har nå besvart nabovarsel i saken om omsorgsboliger og oppfordrer samtidig alle som har mottatt nabovarsel om å gjøre det samme. Logg deg inn på Altinn. Frist for å gi tilbakemelding er 10 dager etter mottatt varsel. For de som ikke har mottatt nabovarsel, og ønsker å gi tilbakemelding i saken utover det styret […]Les mer

Møte med ordføreren vedrørende omsorgsboliger

Mandag 16.august var vi invitert til møte med ordføreren vedrørende omsorgsboligene som er foreslått på Nordbyhagen. Tilstede i møtet var Ordfører, Vara ordfører, Plan og næringssjef, Leder for regulering, Enhetsleder tildeling av tjenester innen helse og omsorg og saksbehandler av denne reguleringssaken. Det var i det hele tatt et godt møte hvor styret fikk lagt […]Les mer

Oppdatering bygging av omsorgsboliger

Vi takker igjen for alle synspunkter og innspill som har kommet inn i anledning denne saken. Med bakgrunn i disse samt egne undersøkelser har styret forfattet og sendt et brev til ordfører, kommunen og Norconsult (se lenger ned på siden). Som et resultat av dette blir det et møte med ordfører i dag mandag 16. august. […]Les mer

Pinnsvin

Her kommer info for deg som har pinnsvin i hagen eller i området der du bor: Pinnsvin kan bli forholdsvis tamme å la seg mate av mennesker. Pinnsvinet tåler ikke melk, på grunn av melkesukker (laktoseintoleranse) og får lett diaré, og kan derfor dø av dehydrering. Vanlig tørr katte– og hundemat er imidlertid ufarlig å gi til piggsvin, samt at man gir dyra […]Les mer

Takk for alle tilbakemeldingene!

Vi takker for alle tilbakemeldingene vi har fått ifm de planlagte omsorgsboligene ved Læringsverkstedet barnehage! Dette er veldig viktige bidrag og argumentasjon for oss i den videre kommunikasjonen med kommunen og utbygger. Flere har stilt en del spørsmål som vi ikke kan besvare på det nåværende tidspunkt, da vi ikke har mer informasjon enn det vedleggene […]Les mer

Flere tilbakemeldinger ønskes

Styret takker for de tilbakemeldinger, synspunkter og spørsmål som har kommet angående saken om utbyggingsplanene i vårt område, men vi trenger ennå flere. Disse er med på å gi oss verdifulle tips og info som vi kan videreformidle til kommunen og utbygger. Alle bidrag hjelper! Vi vil informere så fort vi har fått svar på de […]Les mer

Viktig melding vedrørende utbyggingsplaner på området

Det er planlagt omsorgsboliger på eksisterende grøntareal bak Læringsverskstedet barnehage (gbnr 142/3). Norconsult har tatt kontakt med naboer og eiere av tilstøtende tomter. Nordbyhagen velforening er ikke kontaktet, men har fått tilgang på en kopi av brev og sak til kommunen. Vi etterspør nå beboeres mening om dette. En slik utbygging vil kunne ha både […]Les mer