Årsmøte 2022

Digitalt årsmøte 2022, start uke 17 (25. april – 2. mai)

Årets møte vil igjen foregå digitalt via nettstedet Digitale Årsmøter. Årsmøtet vil foregå over 8 dager som sist, slik at alle har mulighet til å stemme over de forskjellige postene i sakslisten. Du kan når som helst logge deg inn og stemme for, mot eller blankt i hver sak. All stemming er anonym.
Det er altså ikke snakk om «live streaming» av årsmøtet.

I forbindelse med saksliste ønsker vi gjerne:

  1. 2 personer som ønsker å sitte i en valgkomité.
  2. Personer som kan tenke seg å sitte i styret. Vi trenger absolutt noen «nye koster».

Ta kontakt med styret på styret@nordbyhagen.no hvis du er interessert!

Nærmere info og innkalling med saksliste kommer innen kort tid.

Styret